– Foreløpig er vi svært glade for at russiske fiskebåter fortsatt kan komme til Kirkenes for reparasjoner, sier Rune Rafaelsen.

Han var ordfører i Sør-Varanger kommune til i mai 2020, da han fratrådte av helsemessige grunner.

Umulig kontakt

Rafaelsen mener det nå er umulig å fortsette å ha kontakt med russere på politisk nivå i Barentssamarbeidet. Han sier det er desto viktigere å ha kontakt med russere innenfor kultur og næringsliv som kan videreføre noe av det som ble bygget opp etter dette samarbeidet ble etablert i 1993.