På Sjømatpulsen, et webinar som Fiskeribladet og IntraFish arrangerer, var temaet hvorvidt fisken kan skape mer liv på land. Noen mente ja, mens andre ikke helt har troen.

Edgar Henriksen sier at utviklingen i fiskerikommunene ikke skiller seg vesentlig fra andre kommuner med samme folketallsutvikling. Fiskerikommunene følger de generelle trendene som andre kommuner. Derfor synes forskeren at det er vanskelig å se for seg at fiskerinæringen skal være en næring som kan øke arbeidsstokken vesentlig.

– Derfor får fiskerinæringa mindre og mindre betydning som den primære sysselsettingen i distriktene.