– Det er ingen problem at vi forlater skuta samtidig. Det kommer alltid nye inn når noen slutter, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag etter at det i dag ble kjent at generalsekretær Otto Gregussen har varslet at han gir seg i stillingen han har hatt siden 2015.

Det skjer samtidig som leder Ingebrigtsen også forlater Norges Fiskarlag etter at åremålstiden hans utgår til høsten. Ingebrigtsen sitter som leder til landsmøtet tidlig i november, mens Gregussen har seks måneders oppsigelsestid og dermed ligger an til å slutte samtidig som styrelederen.

«Nye folk vil overta»

– Er det uheldig for en organisasjon som Norges Fiskarlag at både styreleder og sjefen for den daglige driften slutter samtidig?

– Det tror jeg ikke blir noe problem. Nye folk vil overta, sier Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen har være leder i fire toårsperioder siden 2013 og har dermed nådd sitt maksimale åremål med åtte år som styreleder.

– Ville du ønsket å fortsette som leder om det var åpning for det?

– Jeg forholder meg til vedtektene i Norges Fiskarlag og har ikke noen synspunkt på dette, sier Ingebrigtsen.

Håper på fysisk årsmøte

– Blir det digitalt eller fysisk oppmøte til årets landsmøte?

– Vi håper det blir et vanlig oppmøte hvor alle møtes i Trondheim. Digitale møter er greit, men man kan aldri få de gode diskusjoner i slike møter som man får i reelle møter hvor folk kommer sammen, sier Ingebrigtsen.

– Hva skal du gjøre med all fritid?

– Det blir ikke noe problem. Jeg har en fiskebåt som har vært på vent i åtte år.

– Men du har drevet litt fiske i kombinasjon med styreledervervet i Fiskarlaget?

– Ja, jeg har fått til det og synes det har vært en viktig del å kunne drive litt aktivt fiske i de årene jeg har hatt dette vervet, sier Ingebrigtsen.

Felles avgang tilsiktet

Gregussen sier beslutningen om å si opp er tatt ut fra en helhetsvurdering, også opp mot at han selv runder 65 i høst. Han forklarer at det er tilsiktet at han velger å gi seg samtidig som Ingebrigtsen skal slutte.

– Det at leder Kjell Ingebrigtsen når sin åremålsperiode på inntil åtte år til høsten gjør at det nå åpnes for at en ny administrativ og politisk ledelse kan sette sitt felles preg på arbeidet i organisasjonen. Det har vært en del av mitt beslutningsgrunnlag, sier han i nettpubliseringen på Fiskarlagets sider.

Det har ikke lyktes Fiskeribladet å få kontakt med Gregussen etter nyheten om at han sier opp kom i dag.

Norges Fiskarlag valgte å slippe nyheten om Gregussens oppsigelse på Fiskarlagets nettsider.

Otto Gregussen har orientert Landsstyret om sin beslutning og de ansatte fikk informasjonen under et ukentlig internmøte torsdag formiddag, opplyser Fiskarlaget på nettsidene. Han sier beslutningen om å si opp er tatt ut fra en helhetsvurdering, også opp mot at han selv runder 65 i høst.

Forstår beslutningen

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han forstår generalsekretærens beslutning og at Norges Fiskarlag nå vil innlede et arbeid for å kartlegge veien videre med tanke på ny toppleder i organisasjonen.

– Jeg vil takke Otto fordi Fiskarlaget har fått dra nytte av hans brede kunnskapsgrunnlag i de seks årene har ledet organisasjonen, sier Kjell Ingebrigtsen.