Reder Bengt Are Korneliussen har ikke hatt noen lett reise med «Stålbas». Båten har en fortid i fransk og norsk tjeneste, kystvakt og diverse norske fiskerier. Han tok over båten i 2014 for å drive fangst av kongekrabbe utafor det kvoteregulerte området.

Siden har han fanget 700 kilo krabbe på båten, der 200 kilo er tatt under filminnspillingen i år, viser en oversikt på fangstdata.no.

«Lance» og «Stålbas»-reder Bengt Are Korneliussen. Foto: Jon Eirik Olsen

Forsøker igjen

– Vi prøvde oss helt øst på grensen til russisk sone, men det viste seg at det er feil tid på året å fange kongekrabbe så langt til havs.