I dag presenterte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn regjeringens handlingsplan for å bevare villaksen.

– Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overutnytting og fremmede fiskearter som pukkellaks, uttaler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fredag.

– Trengs konkrete tiltak

Det har vært sterk nedgang i bestandene av atlantisk laks, også i Norge, siden slutten av 1970-årene.

– Villaksen kan nå bli rødlista i Norge for første gang. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, utdyper Rotevatn i meldingen.

Norge har forpliktet seg, både nasjonalt og internasjonalt, til å ta særlig ansvar for villaksen ettersom de norske bestandane av denne arten representerer en tredjedel av alle gjenværende bestander av arten.

Stor risiko

I meldingen pekes det på at rømt oppdrettslaks og lakselus er regnet som de to største truslene mot villaksen.

– Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, sier Rotevatn i meldingen.

Planen inneholder også tiltak mot en rekke andre påvirkningsfaktorer. Utfisking av rømt oppdrettslaks skal eksempelvis økes. Det skal utredes nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks og hindre at rømt oppdrettslaks gyter.