Tidsbegrensning av nye, men også eksisterende tillatelser er noe av det har vært knyttet mest spenning til i rapporten fra Havbruksutvalget. Utvalget bestilte i vinter en juridisk utredning for å se på muligheten til å gjøre også eksisterende tillatelser tidsbegrenset.

Ifølge rapporten fra utvalget er konklusjonen på utredningen er at dette er mulig. Det vil ikke bli regnet som ekspropriasjon og med visse forbehold vil det heller ikke være grunnlovsstridig tilbakevirkning, eller eiendomskrenkelse under den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Havbruksutvalget

Utvalget har hatt som mandat å se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for framtiden.