– Venstre er villige til å være med å finne en bred løsning for havbruksskatt som kan berge verdiskaping og bosetting langs kysten ut av kaoset regjeringen har skapt, men med klare krav til regjeringen, uttaler Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, i en pressemelding fra partiet fredag.

I dag legger Venstre fram en fempunktsplan «for å sikre framtidig økt verdiskaping fra havbruk og fortsatt lokalt eierskap i havbruksnæringen»

De fem punktene i forslaget lyder som følger:

  • Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris (normpris), legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.
  • Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024. Da blir det en reell høringsprosess før skatten innføres, ikke bare en skinnprosess.
  • Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.
  • Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettsselskapene må reduseres for å unngå «salg av Kyst-Norge». Venstre sier nei til regjeringens forslag om kraftig skjerpet verdifastsetting på beregning av formuesskatt og skjerpet utbytteskatt.
  • Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

Er med på forlik

– Venstre er innstilt på å være med på et bredt politisk forlik våren 2023 om framtidig lakseskatt, inkludert innføring av grunnrente sett i sammenheng med allerede innført produksjonsavgift. Men da må regjeringen forstå alvoret for Kyst-Norge i situasjonen vi nå er oppe i, sier Bjørlo i meldingen.

– Fiskeri og havbruk er vår største fornybare eksportnæring, og avgjørende for bosetting og vekst i store deler av Kyst-Norge. Nå opplever vi storstilte kutt i investeringsplaner, permitteringer og aktivitetskutt i bedrifter langs hele kysten på grunn av regjeringens overraskelsesangrep på havbruksnæringen. Det er ikke bare et problem for selskapene som rammes, det er et problem for hele Kyst-Norge. Da må regjeringen heller legge til side fromme ønsker om billigere ferger og flere fylkeskommuner – nå handler det om å ta vare på verdiskapingen og jobbene til folk på kysten, legger han til.

Venstre vil legge fram sitt helhetlige alternative statsbudsjett om kort tid.