Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Vega på nytt kystsoneplanen med to avsatte områder til akvakultur i verdensarvområde.

Hilde Sprækenhus i Vega Arbeiderparti har hele veien vært tydelig på at de ønsker oppdrett i Vega velkommen. Nå må de i forhandlinger med staten. Foto: Privat

– Jeg er glad for at det var et stort flertall som stemte for kommunedirektørens forslag til vedtak i dag. Det viser at det er politisk enighet i Vega kommunestyre om denne saken. Som jeg sa på talerstolen i dag, denne saken er et planvedtak som handler om at plan- og bygningsloven mangler bestemmelser for verdensarvstedene i Norge, skriver varaordfører og leder i Vega Arbeiderparti, Hilde Sprækenhus i en epost til Intrafish.