Onsdag utløp svarfristen i høringen om grunnrenteskatt på havbruk. Over 400 svar kom inn – de aller fleste med kritiske bemerkninger både om prosess og innhold i forslaget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans statssekretær Lars Vangen var torsdag blant de mange deltakerne på NHOs nyttårskonferanse i Oslo. I en pause ga de et intervju om lakseskatten.

– Nå jobber vi med høringen. Parallelt med den har jeg hatt veldig mange møter med næringen, både fysisk og på telefonen. Både hos enkeltaktører og på kontoret mitt.