Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten, det går fram av en pressemelding fra regjeringen klokken 10:25, melder Intrafish.

Normpris på laks
  • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, som innebærer at inntekter og investeringer skattlegges løpende det året de innvinnes/pådras.
  • Inntekter fra laks fastsettes på grunnlag av en normpris. Denne normprisen fastsettes på grunnlag av den såkalte Nasdaq-prisen
  • Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at lakseprodusentene ofte kontrollerer store deler av verdikjeden, og at bruk av normpris «gir mindre muligheter for skattemotivert tilpasning enn faktiske priser»
  • Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske omsetningspriser siden det ikke finnes børspriser
  • Flere lakseoppdrettere sier at nettopp normpris gjør risikoen med kontrakter enorm, da de kan risikere å bli skattet for langt mer enn de faktisk tjener dersom spotprisene skulle stige langt over kontraktsprisen. Derfor unngår de å inngå lange kontrakter

Kilde: Finansdepartementet / Intrafish

Over 30 pressefolk hadde møtt opp rett før finansministerens mye omtalte møte med oppdretterne i Oslo fredag. Samtlige pressefolk til stede i finansdepartementet ventet på ytterligere nytt fra møtet finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt med bransjeorganisasjonene Sjømatbedriftene og Sjømat Norge.

De fem store oppdrettsselskapene som opprinnelig var inviterte valgt som kjent å takk nei til møtet, noe Salmar-gründer Gustav Witzøe gjentok i gårdagens NRK-program Debatten.

Vurderer å opprette eget organ for prising

I en pressemelding sendt ut av regjeringen mens møtet ennå pågår skriver regjeringen at prinsippet om at det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten ligger fast, og videre at de vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

«Regjeringen har foreslått å bruke normpriser for å beregne grunnrenteskatten selskapene må betale. Uten uavhengige markedspriser er det fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt. Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten», lyder det i meldingen.

Gjenspeile en uavhengig markedspris

«Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden», uttaler finansministeren i meldingen.

– Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på. Vi har gode erfaringer med et normprisråd for petroleumsskatten. Det er blant alternativene vi ser på, og et alternativ som jeg ønsket å diskutere med næringsaktørene i møtet i dag. Jeg vil igjen understreke at det ikke vil være grunnrenteskatt på foredling, fortsetter Vedum i meldingen - mens han sitter i møte med bransjeorganisasjonene.

Det myldret av pressefolk i finansdepartementet fredag. Foto: Anders Furuset

Det blir grunnrenteskatt

I regjeringens pressemelding slår også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), fast at det blir grunnrenteskatt.

– I forslaget som legges fram for Stortinget vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen om flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruksnæringen. For regjeringen har det vært viktig at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag, og at bunnfradraget er av en slik størrelse at det i hovedsak er de største aktørene som betaler grunnrenteskatt, uttaler Skjæran i meldingen.