Det Witzøe-eide selskapet omsatte for 985 millioner kroner i 2020, og tjente 78 millioner kroner på driften. Dette er ikke hele Scale Aquaculture-konsernet, men kun selskapet som tidligere het Aqualine – og er største datterselskap i konsernet.

Selskapet med base i Trondheim produserer utstyr som fôrflåter, fôringssystem, merder, nøter, forankring, kamera, arbeidsbåter og diverse produkter til anlegg både i sjø og på land.

Største virksomhetsområde er flyteringer (cages), som sto for nær 600 millioner kroner i omsetning. Selskapet har produksjon en rekke steder, blant annet på Witzøes hjemsted, Frøya.

Store ordrereserver

Styret skriver i sin årsberetning at selskapet har betydelige ordrereserver.

– Det er også gjennomført en rekke tiltak i Scale Aquaculture-konsernet i 2020 i form av bemanningsreduksjoner og effektivisering gjennom synergier for å redusere selskapets kostnadsbase. Videre er ledelsen av større prosjekt og service sentralisert for å bedre kontroll og kundeopplevelse, heter det.

I sum venter dette å gi «en kraftig forbedring av konsernets lønnsomhet».

I regnskapsåret 2020 hadde selskapet 130 årsverk, opp fra 125 året før.

Fusjon med Steinsvik

Scale kjøpte for en tid tilbake konkurrenten Steinsvik. Dette selskapet ble overført til Scale Aquaculture i 2021.

I 2020 omsatte Steinsvik AS for 713 millioner kroner, og tapte 57 millioner kroner på driften.

Scale AQ-konsernet, som eies av Kverva (Gustav Witzøe med familie), og eier Scale Aquaculture AS har publisert årsresultat, men ikke konsolidert regnskapstall for konsernet.

Morselskapet Scale Aquaculture AS fikk et årsresultat på -3,4 millioner kroner.

Scale Aquaculture AS 2020 2019 Endring
Omsetning 984,4 823,2 19,6 %
Driftsresultat 78,1 67,5 15,7 %
Resultat før skatt 62,9 59,0 6,6 %
Nettoresultat 46,5 43,4 7,1 %
Driftsmargin 7,9 % 8,2 % -3,2 %