Investeringene som selskapet skal gjennomføre, er knyttet til både en nysatsing, gjennom en