– Basert erfaring fra dem som driver med levendelagring av villtorsk,