Torskeoppdretteren Norcod har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Etter at fiskere meldte fra om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy, har Fiskeridirektoratet gjennomført tilsyn, tatt DNA-prøver av fisk og pålagt selskapet å slakte ut to merder grunnet funn av kjønnsmoden oppdrettstorsk.

Vi spurte Hilde R. Storhaug, bærekraftssjef i Norcod, om torsken de har i anlegget på Frosvika kan ha gytt, og dermed være opphav til den torsken fiskere har fått i garna, i Meløy.

– Det er umulig, for der er det førstegenerasjon som står i merdene.