– Dette er en stor og utfordrende rømningshendelse. En av utfordringene er å få gjennomført en målrettet og effektiv gjenfangst, som også tar hensyn til villfisk i området. Lokale bestander av kysttorsk er spesielt sårbare i så måte, skriver Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet i en epost til Intrafish.

Om lag 87.000 torsk har rømt etter at det 26. september ble oppdaget hull i flere merder på Gadus Group sin lokalitet Alida i Voldsfjorden i Møre og Romsdal. Det skriver Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag.