Det er sjeldent søknader om lokaliteter for oppdrett ender opp hos kommunens øverste politiske organ. Det er fylkeskommunen som har siste ord i saken, men da en søknad fra Norcod kom inn til Meløy kommune ville politikerne komme med en uttalelse.

– Her ble formannskapet enig om at saken var av prinsipiell karakter og burde behandles i kommunestyret, informerer Kristian Haukalid, leder i Meløy SV, i en epost til Intrafish.

Rømt oppdrettstorsk

Meløy er som kjent kommunen hvor fiskere har fått rømt oppdrettstorsk i garnet.