Det populære og mye brukte fiskefeltet Alvestadbukta mellom Hildre og Brattvåg på Sunnmøre styrer mot en ny arealkonflikt mellom ny oppdrettsvirksomhet fiskefelt med svært lange tradisjoner.

– Jeg opplever det som meningsløst å sette et rikt fiskefelt på spill med å plassere oppdrettsvirksomhet der. Det er rett og slett et varsel om at noen vil ta levebrødet fra meg og andre som driver fiske her, sier sjarkfisker Carl Gustav Hildre som har hatt dette som sitt viktigste fiskefelt siden 1996.