Nylig kom en rapport som konkluderer med at oppdrett er uforenelig med Vegas status som verdensarvområde.

– Det er opp til det politiske om øya skal bli et museum eller om vi skal fortsatt ha utvikling og bosetting, sier Odd Strøm i Vega Sjøfarm. Foto: Rune Ytreberg (arkiv)

Mowis etablering av nytt anlegg i Rørskjæran er ikke ferdig behandlet politisk – og denne saken kan ennå bli stoppet.

Men rapporten peker også på at eksisterende anlegg i område bør revurderes, altså flyttes.