– Det er viktig at småindustrien som holder til fra Sogn og sørover får hjelp nå. Vi sliter ekstra. I min bedrift bruker vi fire millioner kilowattimer i året. Den ekstra utgiften vi får nå som følge av høye strømpriser har nå er ikke budsjettert for. Myndighetene må våkne og se hva de påfører oss, sier sjef for fiskeforedlingsbedriften Inka, Karsten Austevoll, til IntraFish.

På folkemunne er Inka-sjefen kjent som Kakki. Vi møter den mildt sagt forbanna og frustrerte bedriftslederen ute ved fabrikken hans på Lepsøy, omtrent tre mil sør for Bergen.