Reduksjonen i det økonomiske resultatet kan forklares med en nedgang i salgspris på laks, samt økte kostnader. Det kommer fram i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet fredag.

Direktoratets beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfisk­produksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt i 2020 på 14,1 milliarder kroner. Fordelt utgjorde det 13,2 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, mens tilsvarende tall var 0,9 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt gikk betydelig ned fra 2019 til 2020, en nedgang på 38,7 prosent. Videre viser direktoratets beregninger, om en justerer for inflasjon, at samlet ordinært resultat har vært nedadgående de siste fire årene.