– Den utgjør 24 prosent av den fisken vi har for slakting nå, men den utgjør ikke mer enn 5 prosent dersom vi hadde brukt alle merdene, forteller daglig leder i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie til IntraFish.

De har totalt åtte merder på anlegget på Stokkeneset.

Brun-Lie legger ikke skjul på at hendelsen har vært noe dramatisk, men ikke fullt så dramatisk som man først skulle tro. Han forteller at de strategisk sett skal klare seg fint.

48.000 fisk gikk tapt

48.000