– Den utgjør 24 prosent av den fisken vi har for slakting nå, men den utgjør ikke mer enn 5 prosent dersom vi hadde brukt alle merdene, forteller daglig