Det går fram av en børsmelding fra oppdrettsselskapet sendt ut mandag morgen. Statt Torsk gjorde sin tredje pilotproduksjon av oppdrettstorsk i januar i år, og fikk med det bekreftet både forventet kostnadsnivå og biologisk ytevne, skriver selskapet i meldingen.

I tråd med dette har selskapet bestemt seg for å tilpasse høstingsplanen sin og akselerere starten på levering av oppdrettstorsk i markedet på fast basis gjennom året fra andre halvår i år.

Selskapet opplyser at de er i ferd med å styrke salgs- og markedsføringsapparatet sitt for å kunne utvikle produktene i tråd med kundenes ønsker og behov.

Selskapet opprettholder slaktevolumet på 12.000 tonn per år opplyses det avslutningsvis.