I en børsmelding torsdag opplyser Statt Torsk at lokaliteten deres Rekvika i Vanylvsfjorden er i full produksjon. Det skjer etter seks år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset.

– Alt har så langt gått etter planen, og vi forventer å levere over 3000 tonn rundfisk høsten 2022, opplyser driftssjef Leif Ronny Rætta i meldingen.

– Perfekt lokalitet

Anlegget ble ferdiginstallert denne sommeren, og IntraFish har nylig omtalt utsett ved lokaliteten. Lokaliteten består av fôrflåte og åtte merder. Den innleide fôrflåten vil ifølge selskapet erstattes av egen flåte på senhøsten.

– Det er en perfekt lokalitet for torskeoppdrett og vi ser fisken trives godt, opplyser Rætta.

Første utsett, med 235.000 fisk, ble satt i sjøen i mars. Ifølge selskapet har det vært god tilvekst og lav dødelighet hos disse. Fisken er nå over 700 gram stor.

840.000 torsk

– I slutten av juli ble over 600.000 ny settefisk mottatt, og det foregikk uten noen problemer, opplyser selskapet.

Rekvika har nå omtrent 840.000 torsk i det nye anlegget.

Statt Torsk-sjef Gustav Brun-Lie uttaler at han er glad for at installasjonen og iverksettingen har gått etter planen.

– En stegvis igangsetting og økning av produksjon medfører mindre usikkerhet og risiko, er en trygg måte å sikre oppstart av torskenæringen på, uttaler han.