Selskapet sliter med hva det selv omtaler som en midlertidig økning i dødeligheten på lokaliteten Stokkeneset.

I løpet av juni og juli var det økt dødelighet der, men situasjonen har nå normalisert seg.

– Årsaken er fortsatt ikke bekreftet. De økonomiske konsekvensene er estimert til 4,5 millioner kroner. Den midlertidige økningen i dødelighet vil ikke påvirke avtalene som er inngått for salg og levering frem til 2024, heter det i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Statt Torsk
  • Torskeoppdretter på Stadlandet, notert på markedsplassen Euronext Growth
  • Har to anlegg i drift
  • Planlegger å slakte rundt 3.500 tonn i 2023, og har ambisjoner om 12.000 tonn innen 2025
  • Største eier er advokat Nicolas Brun-Lie

Lavere produksjon

Samtidig melder selskapet om lavere produksjon enn ventet på lokaliteten Rekvika. Der endte produksjonen i juni på 2.920 tonn, rundt 280 tonn mindre enn ventet.

– Årsaken er identifisert og passende grep er tatt. De økonomiske konsekvensene er negative med 7,5 millioner kroner, heter det.

Kurskollaps

Statt Torsk er notert ved markedsplassen Euronext Growth, hvor aksjekursen har vært kraftig under press. Det seneste året har kursen falt 77 prosent.

Fallet kom blant annet etter at selskapet i mai måtte skrive ned verdien på fisken sin med 47 millioner kroner, og meldte om et tap på rundt 83 millioner kroner i 2022.

Med sluttkursen tirsdag prises selskapet til 116 millioner kroner.