Det er meklerhusene Sparebank 1 Markets og Pareto Securities som skal gjøre en såkalt strategisk gjennomgang for å undersøke muligheten til å «optimalisere aksjonærverdier og sikre finansiering».

Mulighetene en skal se på omfatter blant annet strukturelle endringer, forretningsutvikling, kortsiktig finansieringsmuligheter samt ulike kombinasjoner av dette.

Statt Torsk
  • Torskeoppdretter på Stadlandet, notert på markedsplassen Euronext Growth
  • Har to anlegg i drift
  • Planlegger å slakte rundt 3.500 tonn i 2023, og har ambisjoner om 12.000 tonn innen 2025
  • Største eier er advokat Nicolas Brun-Lie

Selskapet understreker at det ikke kan gi noen garanti for utfallet av en slik prosess, eller hvor lang tid det tar. I mange tilfeller vil «strategisk gjennomgang» også bety at hele selskapet er til salgs.

I meldingen fra selskapet opplyses det at det ikke vil kommentere prosessen underveis, men at det vil sende melding til aksjemarkedet når det er noe å informere om.

Trenger penger

I et epost til Intrafish skriver administrerende direktør Gustave Brun-Lie at selskapet ønsker å hente kapital fra strategiske partnere for ytterligere ekspansjon.

– Det er flere steg for å sikre behov knyttet til økt biomasse og deretter ytterligere anlegg, skriver han.

Problemer

Statt Torsk har hatt flere utfordringer med driften, og sett aksjekursen sin kollapse.

Forrige uke meldte selskapet om problemer på begge de to anleggene sine, med henholdsvis økt dødelighet og lavere produksjon enn ventet.

Dette gjør at selskapet tok tap på 12 millioner kroner. Tidligere i år tok selskapet tap på flere titalls millioner kroner, ved at det skrev ned verdien på fisken sin.

Det seneste året har Statt Torsk-aksjen falt 80 prosent ved markedsplassen Euronext Growth hvor den er notert. Med dagens kurs prises torskeselskapet til rundt 100 millioner kroner.