– Viktige milepæler har blitt nådd etter langt og grundig arbeid av teamet, uttaler Statt Torsk-sjef Gustave Brun-Lie i en børsmelding.

Statt Torsk
  • Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth og driver med produksjon og salg av atlantisk torsk.
  • Selskapet gjennomførte i 2016–2020 to pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er nå over i kommersiell produksjon, og har nå to produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden, og åtte lisenser for oppdrett av torsk.
  • Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.
  • Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100 prosent eiet av Statt Torsk AS.

Torskeoppdretteren la fredag frem sine tall for andre kvartal og første halvår i år. I kvartalsrapporten viser selskapet blant annet til at det har satt i gang kommersiell produksjon ved lokaliteten Stokkeneset tidligere i år, at det også skaffet seg en bearbeidingsavtale med Western Seaproducts, som er eid av Måsøval, samt at det har hentet 41 millioner kroner. Produksjonen er ifølge selskapet i tråd med estimatene og testslakt ble gjennomført i juni i år.

– Rett spor

– Alt dette viser at vi er på rett spor. Industrien holder på å materialisere, men vi har fortsatt en lang vei igjen, skriver Brun-Lie.

Selskapet oppgir at det er tap i andre kvartal, som ventet. Statt Torsk oppgi at målet er en årlig produksjon på 12.000 tonn.

– For å oppnå dette har vi per nå to søknader inn til myndighetene, og flere andre muligheter er identifisert. Vi gjemmer ikke at dette er noe tungt, vi er sikre i at vi vil greie dette til slutt, skriver selskapet.

Ifølge Statt Torsk er markedet den viktigste utfordringen nå.

– Produksjonen av oppdrettstorsk er liten, og trenger å utvikles. I tett samarbeid med partnerne våre, kollegaene vår i næringen og gjennom Torskenettverket, samt myndighetsaktører som Sjømatrådet, gjøres store og kontinuerlige forsøk mot markedet for å få det til å forstå verdien av produktene våre når det kommer til bærekraft, forutsigbarhet og kvalitet, skriver selskapet.

Brun-Lie viser til at selskapet nå har en verdikjede fra yngel til slakt.

– Vårt mål er å konsolidere dette videre, og vi er sikre på at markedet vil sette pris på dette.