I februar søkte Lofoten Sjøprodukter om en større utvidelse av lokaliteten Kolvikodden Ø, som ligger i