– Helt siden bestefaren min startet selskapet har målet vårt vært å ha verdiskaping her som vi bor og har vårt livsgrunnlag. Det har aldri vært fokus på et kvartals- eller årsresultat, men å bygge verdier med de naturfordelene der vi i distriktene holder til, sier daglig leder i Eide Fjordbruk, Sondre Eide.

Under Intrafish/Fiskeribladet-arrangementet Sjømatpulsen diskuterte Eide, DNB-senioranalytiker Dag Sletmo og Universitetet i Stavanger-professor Ragnar Tveterås om konsolidering i oppdrettsnæringen. Å konsolidere i denne sammenhengen betyr situasjoner der selskaper slås sammen eller blir kjøpt opp, slik at man totalt sett får færre aktører.