Statt Torsk
  • Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth og driver med produksjon og salg av atlantisk torsk.
  • Selskapet gjennomførte i 2016–2020 to pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er nå over i kommersiell produksjon, og har nå to produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden, og åtte lisenser for oppdrett av torsk.
  • Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.
  • Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100 prosent eiet av Statt Torsk AS.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport fredag.

Omsetningen var 0 millioner kroner, mot 0,1 millioner i perioden året før.

Selskaper skriver det ventes å slakte 500-600 tonn fra slutten av november 2021 frem til midten av januar 2022. Tidligere har selskapet kommunisert at de venter å levere rundt 600 tonn i fjerde kvartal.

For 2022 ventes det et slaktevolum på 3.000 tonn ved Stad.