Den lille parasitten trives godt på laksen, er et av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen, og det finnes foreløpig ingen vaksine som kan ta knekken