Bjørn Myrseth (77) ble introdusert for oppdrett av regnbueørret i Danmark i slutten av 1970-årene. Senere var han med å