Fredag kom fordelingen på milliardene fra Havbruksfondet. Frøya kommune får mest, med 115 millioner kroner.

142 kommuner og 7 fylkeskommuner vil motta totalt 3,093 milliarder, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Ketil Svendsen

Pengene kommer fra oppdrettsnæringen gjennom produksjonsavgift, salg av kapasitetsvekst og en ekstra bevilgning over statsbudsjettet på 800 millioner kroner.

– Summen kommunene får er større enn ved forrige tildeling. Dette betyr at vertskommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.