– Sjømat Norge og Mowi bedriver tallakrobatikk. Som biolog blir jeg ganske irritert. Hva er hensikten med dette tøvet, sier politiker Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Stortingspolitikeren reagerer på et leserinnlegg fra Mowi-topp Øyvind Oaland som ble publisert i DN og Fiskeribladets søsterpublikasjon Intrafish tidligere i februar, samt uttalelser gitt fra Sjømat Norge under en Dagsnytt 18-sending i NRK.

Stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG) mener at dødeligheten i laksenæringen er altfor høy. Han mener dessuten av Mowi og Sjømat Norge driver med «tøv» ved at de kun fokuserer på dødeligheten som oppstår den tiden laksen er i sjøen.