Torskeoppdrett fikk for noen år siden en «ny vår». Nær 20 år etter forrige runde, da alle som en gikk konkurs eller ble avviklet. Systematisk avlsarbeid og sjette generasjon oppdrettstorsk skulle gi bransjen et nytt løft.

Aktører som Norcod og Gadus Group (som senere skiftet navn til Ode) etablerte seg. Også brødrene Nicolas Brun-Lie (68) og Gustave Brun-Lie (70) så muligheter, og gikk tungt inn i Statt Torsk.

– Jeg visste kanskje ikke helt hva jeg gjorde da jeg gikk inn i torsk, men jeg angrer absolutt ikke.