Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, har sett seg lei på at de 13 forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) stadig gjentar at rømt oppdrettslaks er en av de alvorligste truslene mot villaksbestandene.

Nå ber han Miljødirektoratet ta affære.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
  • Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd opprettet av Miljødirektoratet som
  • Vurderer bestandsstatus for norsk villaks, trusselfaktorer og beskatningsnivå.
  • Rådet består av 13 personlig oppnevnte medlemmer fra syv universiteter og forskningsinstitutter.

Neglisjerbar effekt

I et brev datert 29.