– Vi ser at det er en økt interesse for marint oppdrett. Det gjør også at vi