I slutten av mars ble det kjent at villaksen hadde fått status som «nær truet» i den foreløpige vurderingen til Norsk rødliste for arter, bedre kjent som Rødlista. Lakselus og oppdrettsnæringen ble samtidig pekt på av ekspertgruppen som hovedutfordringen fremover, og trusler som ikke er under kontroll.

Den endelige utgaven blir presentert 24. november. Ifølge Artsdatabanken har alt fra organisasjoner og vitenskapelige miljø til privatpersoner levert inn 250 innspill fordelt på 200 arter.

– De fleste ekspertkomiteene er nå i avsluttende fase med å gå gjennom tilbakemeldingene og holder på å ferdigstille vurderingene slik at den endelige Rødlista 2021 kan legges frem, skriver Artsdatabanken i en nylig oppdatering på sine nettsider.