Det var i midten av november at røktere fra Salmar oppdaget perlesnormaneter på deres lokalitet i Ørnefjordbotn i Senja. I en pressemelding fredag beskriver de det som et betydelig tilsig av perlesnormaneten på selskapets lokalitet.

Det ble oppdaget død fisk og skader på fisken etter noen dager. Salmar valgte derfor å destruere all fisken på lokaliteten av fiskevelferdshensyn, melder selskapet.

Salmar opplyser at lokaliteten hadde 1,2 millioner laks med en snittvekt på 0,3 kilo.

3–4 dager

Med hjelp fra folk fra ekstern beredskapsbåt ble det jobbet døgnet rundt med å håndtere det Salmar beskriver som en akutt og beklagelig situasjon. Det tok 3–4 dager å tømme lokaliteten.

Salmar opplyser at det er 20 år siden forrige gang de ble utsatt for et liknende kraftig manetangrep.

Hendelsen vil ikke ha noe påvirkning på guidet slaktevolum, melder Salmar.

Flere har mistet fisk

Salmar er en av flere oppdrettere som har mistet fisk den siste tiden på grunn av perlesnormaneten. Havforskningsinstituttet, Grieg Seafood, Salaks og Nordlaks er blant oppdretterne som har meldt det inn.

– Vi føler selv vi står litt maktesløse, sa direktør Odd Bekkeli i Salaks til Intrafish i november.

De hadde i hvert fall da mistet 5000 fisk på grunn av manetangrep. Dette var fisk som var mye større enn den Salmar nå mistet.

Maneten går ofte på øynene til fisken og gjør den blind. Her er en fisk fra Salaks som er blitt truffet av maneten. Foto: Mattilsynet

I 1997 drepte perlesnormaneten 10–12 tonn laks på to anlegg på Vestlandet. I 2001 døde 600 tonn.

Havforskningsinstituttet som forsker på maneten måtte selv slakte fisk etter de fikk maneten på besøk i sitt anlegg på Austevoll.

– Erfaringer fra tidligere angrep er at fisk som var nær overflaten var mest utsatt for angrep. Generelt kan det derfor være et råd å ikke fôre og prøve å holde fisken litt dypere nede. Men dette er en manet som oppholder seg i hele vannsøylen, så det er ikke sikkert dette er et råd som gjelder alltid, og på alle lokaliteter, sa Lars Helge Stien, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Forskerne melder at perlesnormaneten er observert i større omfang nå i høst og vinter. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet