Styret i Salmar har enstemmig vedtatt å gå videre med planene om å bygge en av verdens største og mest avanserte anlegg for produksjon av settefisk på Tjuin industriområde i Malm i Steinkjer kommune.

Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

– Tilgang på smolt av høy kvalitet og med en optimal størrelse er avgjørende for å kunne levere gode prestasjoner gjennom hele verdikjeden i lakseproduksjon. Det nye anlegget vil bli et topp moderne anlegg for smoltproduksjon. Resirkuleringsteknologien gjør at man reduserer ferskvannsforbruket med mer enn 97 prosent sammenlignet med tradisjonelle gjennomstrømningsanlegg, står det i meldingen.

Salmar skriver videre at slam vil bli samlet opp slik at det kan brukes inn i den sirkulære økonomien, enten som biogass eller jordforbedringsmiddel.

– Til sammen gjør dette at man minimerer det miljømessige fotavtrykket til anlegget og er i tråd med SalMars planer for en videre bærekraftig utvikling av næringen.

Dette blir ett av verdens største og mest avanserte anlegg for produksjon av settefisk. Foto: Salmar

4000 tonn

Prosjektet har en ramme på 1,2 milliarder kroner og vil ha en kapasitet på 4.000 tonn eller om lag 20 millioner smolt avhengig av smoltstørrelse. Grunnarbeidene er allerede igangsatt og byggearbeidene vil starte sommeren 2021. Første leveranse av smolt fra anlegget er berammet til 2024.

Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i Salmar, bekrefter til IntraFish at de går videre med leverandørene de har intensjonsavtale med.

Det blir Krüger Kaldnes, et datterselskap av det franske konsernet Veolia, som da skal levere teknologien til anlegget, mens Consto skal bygge bygningsmassen. Konsernet er en landsdekkende bygg- og anleggsentreprenør med hovedkontor i Trondheim.

– Det nye anlegget for lukket produksjon av smolt vil bli en viktig komponent i tilførsel av settefisk til SalMars kystnære og havbaserte oppdrettsvirksomhet. Målet er å sikre og styrke selskapets posisjon som global teknologileder i næringen og pådriver for en videre bærekraftig utvikling på laksens betingelser. For Steinkjer vil dette bety at kommunen vil kombinere sin rolle med regional ledelse i grønn sektor (landbruk) med en globalt ledende posisjon i blå sektor (havbruk), står det avslutningsvis i meldingen.