Det fremkommer av selskapets rapport for første kvartal, publisert onsdag morgen.

Lakseselskapet Salmar tjente mindre enn i fjor, men gjør det likevel langt bedre enn hva analytikerkorpset hadde trodd på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.

Omsetningen ble på 3184 millioner kroner dette kvartalet, noe lavere enn i fjor da omsetningen var på 3626

Resultat før skatt utgjorde 937 millioner kroner. Verdijustering av biomassen utgjorde 298 millioner kroner i kvartalet.

Selskapet slaktet 36.900 tonn laks i kvartalet, hvorav 20.800 tonn var i Midt-Norge.