Totalt har slaktebåten eksportert 124.900 tonn fisk siden oppstart i mai 2019, viser rapporter fra Mattilsynet som Intrafish har fått innsyn i.

Av disse tonnene var totalt 17.206 tonn av kvaliteten produksjonsfisk. I tillegg var det noe utkast (1.044 tonn) og noe med kvaliteten ordinær (1.956 tonn).

Hva er produksjonsfisk?
  • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
  • Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.
  • Det