Torskeprodusenten Norcod skriver i en børsmelding at omtrent 200 yngel antas å ha forlatt en merd etter utstyrssvikt.

Hendelsen ble oppdaget under en rutineinspeksjon morgenen 23. juli. Da ble det funnet en vertikal rift på 57 masker i en av deres merder på Frosvika.

– Saken ble rapportert til Fiskeridepartementet, og det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å reparere skaden, opplyser selskapet.

Undersøker saken

Ifølge selskapet er polyesternettet mindre enn to år gammelt.

– Produsenten undersøker saken og kommer tilbake med sine funn etter hvert. Norcod AS har økt hyppigheten av inspeksjoner, inntil en konklusjon er oppnådd sammen med produsenten om årsaken til svikten. Anslagsvis 200 yngel antas å ha forlatt merden, skriver Norcod.

Satt ut i sommer

Administrerende direktør Christian Riber forteller til IntraFish at yngelen hadde en snittvekt på 150 gram. Det ble ikke tatt noe yngel i gjenfangstgarn.

Den aktuelle yngelen stammer fra fiskeutsettet selskapet gjorde tidligere i sommer, da de satte 2,4 millioner fisk i de forskjellige anleggene sine.

– Fisken har stått litt over en måned i sjøen, så det er snakk om veldig ny fisk. Selv om dette ikke får økonomiske konsekvenser for oss er det fortsatt irriterende. Vi har satt ut det beste utstyret, og det har kun stått en måned i sjøen, sier Riber.

Selskapet legger til at hendelsen ikke skaper økonomiske eller finansielle konsekvenser dem.