Ifølge Fiskeridirektoratet tok det i ett tilfelle tre uker før en halv meter lang rift i oppdrettsnota ble oppdaget, til tross for