Det nye felleseide selskapet, Salmar Aker Ocean AS skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

Intelligent oppdrettsvirksomhet

«Ved å kombinere Aker og Salmars bransjekunnskap og ledende kompetanse innen lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi, vil man skape verdens mest pålitelige og intelligente oppdrettsvirksomhet til havs, med de høyeste kravene til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden», skriver Salmar i en melding torsdag morgen.

Salmar vil eie 66,6 prosent i det nye selskapet, mens Aker gjennom Aker Capital skal eie 33,4 prosent.

Salmar vil legge sine interesser innen havbasert oppdrett i selskapet, mens Aker vil gjennom tre runder bidra med inntil 1,65 milliarder kroner i kontanter.

Ervik skal lede selskapet

Det nye selskapet skal ledes av Olav Andreas Ervik, tidligere konsernsjef i Salmar, og nå leder av Salmars offshorevirksomhet.

Olav-Andreas Ervik Foto: Cato Bruarøy

Det nye selskapet skal få et styre med seks personer, inkludert Gustav Witzøe, Atle Eide, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

– Den nye offshoreteknologien åpner store nye områder for lakseoppdrett, der laksen vil vokse under optimale biologiske forhold. Salmar Aker Ocean vil fortsette å utvikle denne teknologien for å sikre produksjon på laksens betingelser, oppfylle de høyeste kravene til fiskevelferd, og minimere miljøavtrykket, skriver selskapet.

Vurderer ny enhet så snart som mulig

I meldingen fra Salmar vises det til vellykkede erfaringer med Havmerden, Ocean Farm 1. Den omtales som en pilot.

Havmerden til Salmar, Ocean Farm 1, på vannet ved lokaliteten Håbranden utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Foto: Arkivfoto Håvard Volden

– De to produksjonssyklusene har vist sterke biologiske resultater og har gitt verdifull innsikt som ligger til grunn for den videre utviklingen. Konstruksjonen og driften av piloten, kombinert med Akers ledende ingeniørkunnskap, offshoredrift og sammenstillingsevner, gir Salmar Aker Ocean en enestående posisjon i neste fase av utviklingen av havoppdrett i global skala, heter det.

Aker og Salmar vil nå «umiddelbart» starte et prosjekt for å utvikle neste generasjons semi offshore-enhet. En investeringsbeslutning er ventet så snart som mulig.

Vil produsere internasjonalt

Selskapet vil bygge en serie med enheter for lakseoppdrett til havs.

– Salmar Aker Ocean vil fortsette dette arbeidet med å effektivisere og digitalisere konstruksjons- og driftsprosesser, og vil søke om godkjenning for lokasjoner og offshore lisenser, i første omgang i norsk økonomisk sone, heter det.

–saken oppdateres–