Hensikten med toll er å stimulere fôrprodusenter til å gå over til andre råvarer. Men Rødt står altså nokså aleine om forslaget.

Partiet har nå åtte av i alt 169 stortingsrepresentanter. Partiet gjorde i høst sitt hittil beste stortingsvalg, da det med 4,7 prosent av stemmene kom over sperregrensen.

I offentlig debatt har soyaimport lenge vært kontroversielt. Særlig har miljøbevegelsen vært på banen.

– Bør utredes

For eksempel synes Framtiden i våre hender at forslaget fra Rødt er interessant, og vil gjerne ha det utredet.