Hensikten med toll er å stimulere fôrprodusenter til å gå