– Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I starten av februar fikk Norcod pålegg fra Fiskeridirektoratet om å slakte ut to merder etter funn av kjønnsmoden torsk. Pålegget gjelder lokaliteten Frosvika, som ligger i nærheten av området der fiskere har tipset Fiskeridirektoratet om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy.

Fiskeridirektoratet hentet i januar inn prøver av gjenfanget rømt torsk, og av torsk ved Norcod sin lokalitet Frosvika.

Analysene, foretatt av Havforskningsinstituttet, konkluderer med at det er svært stor genetisk likhet mellom de rømte torskene og fisk fra merdene i anlegget, skriver Fiskeridirektoratet.

De fremhever spesielt at de med høy sannsynlighet har funnet helsøskenpar mellom fisk fra anlegget, og de rømte torskene.

All fisk på lokaliteten Frosvika stammer fra ett gytekar stamfiskkar hos yngelprodusenten. Nærmeste anlegg som har hatt fisk fra denne fiskegruppen i aktuell størrelse ligger i henholdsvis Vesterålen, i nordlig retning, og Frøya, i sørlig retning skriver Fiskeridirektoratet.

– Det er stor sannsynlighet

I en børsmelding onsdag ettermiddag, skriver Norcod at selskapet er glad for mer klarhet i hvor fisken kommer fra.

– Selv om det ikke er overraskende for oss. Siden det eneste torskeoppdrettsanlegget i nærheten av hvor fisken ble fanget er vårt, må vi også konkludere med at det er stor sannsynlighet at torsken stammer fra vårt anlegg, selv om 90 prosent av all oppdrettstorsk i Norge har samme genetiske opphav, skriver Norcod i børsmeldingen.

Det er fremdeles ikke noen konklusjon rundt hvordan torsken kan ha rømt fra anlegget, og Norcod gjentar at det ikke er oppdaget skader på nøtene eller hendelser som kan ha ført til rømming.

– Nøtene er sjekket av en tredjepart og vil bli grundig sjekket av Fiskeridirektoratet når anlegget er tømt, skriver Norcod.

Det bekrefter Fiskeridirektoratet også på sine nettsider, og at det er en del av den pågående tilsynssaken mot Norcod.

Norcod har ikke registrert noen endringer i biomasse og forventer minimal finansiell påvirkning grunnet denne hendelsen, skriver selskapet i børsmeldingen.