Tallene belager seg på månedlige rapporteringer fra oppdretterne selv inn til Fiskeridirektoratet. Ifølge Veterinærinstituttets beregning utgjør det 16,7 prosent dødelighet hos sjøsatt oppdrettslaks i Norge i 2023.

Det er opp fra 16,1 prosent i 2022, eller en økning på seks millioner oppdrettslaks.

– Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet. Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, i en pressemelding.

Høyest i vest

Det er produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) som hadde den høyeste dødeligheten i 2023, med 25 prosent.

Produksjonsområde 13 (Øst-Finnmark) og 1 (Svenskegrensen til Jæren) hadde begge under ti prosent. Dette er og to områder med lite oppdrett.

Fiskehelserapporten

Dødelighetstallene blir en del av den årlige Fiskehelserapporten. Den legges frem 12. mars. Der vil det komme mer info om hva som er årsaken til dødeligheten. Det er vanligvis behandling av fisken som tar livet av flest fisk. I 2023 har det også blitt rapportert om millioner av tap på grunn av perlesnormanet.

– Fjoråret ga et taktskifte når det gjelder oppmerksomhet omkring helse, velferd og dødelighet hos oppdrettsfisken, og det ble tatt initiativer i næringen og forvaltningen for å bedre situasjonen. Hva som ligger bak dødeligheten i 2023 og andre forhold som påvirker helse og velferdssituasjonen til norsk oppdrettsfisk, vil vi komme tilbake til i Fiskehelserapporten, sier Brun.

Dødelighetstallene blir en del av den årlige Fiskehelserapporten. Den legges frem 12. mars.

Veterinærinstituttet meldte først om høyest dødelighet i Nordhordaland til Stadt. Riktig skal være Karmøy til Sotra. Endret 05.02.24 kl 15.11