Prosjektet er finansiert med egenkapital, lån og tilskudd. – Det vil være nødvendig med tilførsel av kapital også i årene som kommer, til oppbygging av biomasse og anlegg, sier