– Etter å ha fulgt fremleggelsen av risikorapporten, sitter vi litt igjen med inntrykket av at Havforskningsinstituttet forsøker å sette næringen i et så dårlig lys som mulig, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

Onsdag publiserte Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

Rapporten ser på en rekke risikofaktorer i de 13 ulike såkalte produksjonsområdene Norge er delt inn i. En av overskriftene i rapporten er at dødeligheten er for høy. Den oppgis å være 65 millioner fisk.