– I vinter vil den nye fiskeriministeren ta beslutning om hvilke av landets 13 produksjonsområder for oppdrett av laks som blir grønne, gule eller røde. Det er altfor tidlig å konkludere med fargeleggingen av kysten allerede nå, men det er en risiko for at det blir rødt i deler av Vestlandet også denne gangen, skriver professor Bård Misund ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger i en kronikk hos IntraFish.

– Frykter du rødt lys for hele Vestlandet eller deler av Vestlandet?

– Det er altfor tidlig å si noe bastant om det i dag, men løypemeldingene indikerer fortsatt høyt smittepress fra lakselus, svarer Misund i en epost som svar på spørsmål fra IntraFish.